KMR (Korea Management Registrar) là tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ ba với sự công nhận của cơ quan công nhận quốc tế uy tín nhất KAB và các cơ quan công nhận chuyên ngành như IATF, QuEST… Hoạt động chứng nhận của KMR được công nhận và thừa nhận quốc tế.

KMR Việt Nam với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành am hiểu lĩnh vực của bạn, chúng tôi đào tạo các khóa học chuyên sâu về các hệ thống quản lý quốc tế ISO. Các khóa học được thiết kế Public để phù hợp với từng ngành nghề, từng loại hình doanh nghiệp:

Quality Management System/ Đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015, ISO13485, IATF 16949, TL 9000, ISO 15378, ISO 15189, ISO 17025…)

- Environment Management System/ Đào tạo Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001:2015, ISO 50000…)

- Safety Management System/Đào tạo Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001:2018, OHSAS 18001:2007)

- Food safety Management System/Đào tạo Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP...)

- Social Accountability Management System/Đào tạo Hệ thống quản lý Trách nhiệm Xã hội (SA 8000, ISO 26000)

- Information security management System/ Đào tạo Hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISO 27001)

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”