LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ISO

ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý Chất lượng

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

23/01

13/03

1 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

23 - 24/01

13 - 14/03

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý Môi trường

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

30/01

13/03

1 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo nhân thức và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015

30 - 31/01

13 - 14/03

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe Nghề nghiệp

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

16/01

06/03

1 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo nhận thức và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018

16 - 17/01

06 - 07/03

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 22000/FSSC 22000/HACCP – Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn HACCP & ISO 22000

30/01

20/03

1 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo nhân thức và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000

30 - 31/01

20 - 21/03

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

IATF 16949:2016 – Hệ thống quản lý chất lượng ngành Ô tô

Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016

19 - 20 - 21/03

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

5Khóa đào tạo 5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng IATF 16949:2016 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA)

15- 16- 17/01

26- 27- 28/03

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Đào tạo 5S - 3D & PRO-3M, Kaizen

02 - 03/01

06 - 07/03

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Đào tạo khóa học chuyên viên Tích hợp ISO 9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018

Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

09- 10/01 & 16 -17/01

20 - 21/03 & 27 - 28/03

4 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

 

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”