Đăng ký Khóa học ISO Public được Tổ chức tại Trung tâm Đào tạo KMR như thế nào?

Đăng ký khóa học Public được tổ chức tại Trung tâm đào tạo KMR chỉ với 5 bước đơn giản như hướng dẫn sau:

Bước 1: Xem lịch khai giảng các khóa học ISO tại đây: Lịch khai giảng các khóa học ISO mới nhất

Bước 2:  - Điền thông tin khóa học bạn muốn tham gia vào phiếu đăng ký:

                 

          Phiếu đăng ký khóa học ISO Public tại Trung tâm đào tạo KMR

- Gửi form đăng ký khóa học đã điền tới địa chỉ email sau:

             sales@kmr.com.vn & kmarvn@kmr.com.vn

Bước 3: Trung tâm đào tạo ISO KMR xác nhận lịch khai giảng các khóa học 

               (Hotline: 028.6290.5086)

Bước 4: Học viên Thanh toán học phí khóa học:

Thông tin chuyền khoản:

Công ty TNHH KMR Việt Nam

Số tài khoản: 700-007-037256 

Tại ngân hàng: Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Bước 5: Trung tâm đào tạo ISO KMR gửi email xác nhận việc đăng ký khóa học thành công cho học viên

(Lưu ý: KMR chỉ xác nhận học viên tham dự khóa học khi học viên chuyển khoản 100% phí đào tạo vào tài khoản của Trung tâm đào tạo KMR trước khóa học 5 ngày)

Thắc mắc thêm về Hướng dẫn đăng ký học ISO, vui lòng liên hệ: 

Hotline: 028.6290.5086