Khóa đào tạo ISO 9001:2015 giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn từ đó có thể áp dụng vào việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp.

ISO 9001:2015 AWARENESS & REQUIREMENT TRAINING

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & PHÂN TÍCH YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

* Thời lượng2 ngày thứ 7 - CN (từ 8.30-16.30)

* Địa điểm đào tạo: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Lịch khai giảng: >> Lịch các khóa đào tạo ISO 9001:2015 mới nhất << Tại đây

* Mục đích: Khóa đào tạo ISO 9001 này giúp học viên nắm được yêu cầu, điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các kỹ năng thực hành cần thiết để áp dụng thực tế nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức.

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015

* Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QA, QC

- Thành viên trong hệ thống ISO 9001:2015

-  Các cá nhân muốn tìm hiểu, áp dụng ISO 9001:2015

* Học phí: 1.600.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

Đào tạo ISO 9001:2015

Khóa đào tạo ISO 9001:2015 

* Tổng quan khóa đào tạo:

Khóa học đào tạo ISO 9001 cung cấp cho học viên những kiến thức về:

+ Tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

+ Phân tích cấu trúc mới & những yêu cầu, điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

+ Kỹ năng  áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QLCL của tổ chức.

* Học viên được tổ chức chứng nhận KMR (Korea Management Registrar) cấp chứng chỉ sau khóa đào tạo ISO 9001

* Nội dung khóa đào tạo:

DATE /NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

  (2 DAYS/ 2 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1

(TỪ 8:30-16:30)  

NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  ISO 9001: 2015  

- ISO 9001:2015 là gì? Sự khác biệt giữa ISO 9001: 2008 và ISO 9001: 2015

- Khái quát về Hệ thống quản lý chất lượng

- Mục tiêu, phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Các nguyên tắc và cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 - Hiểu các yêu cầu của các yêu cầu và thay đổi của QMS ISO 9001: 2015

- Bài tập True/False

- Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

DAY 2/ NGÀY 2

(TỪ 8:30-16:30)  

PHÂN TÍCH YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2015  

- Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (tt)

- Bài tập tình huống

- Hướng dẫn cách tiến hành áp dụng ISO 9001:2015 

KIỂM TRA

- Ôn tập

- Tổng kết

*** Làm bài kiểm tra cuối khóa


Xem thêm >> Hướng dẫn đăng ký tham dự khóa đào tạo ISO 9001:2015: Nhận thức & phân tích yêu cầu tiêu chuẩn << Tại đây

Xem thêm >> Khóa đào tạo ISO 9001:2015 khác << Tại đây


(*) Xem thêm