Khóa đào tạo ISO 9001 này giúp học viên nắm được các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức.

ISO 9001:2015 INTERNAL AUDITOR

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

* Thời lượng2 ngày thứ 7 - CN (từ 8.30-16.30)

* Địa điểm học: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Lịch khai giảng: >> Lịch các khóa đào tạo ISO 9001:2015 mới nhất << Tại đây

* Mục đích: Khóa đào tạo ISO 9001 này giúp học viên nắm được yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức.

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015

* Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QA, QC

- Thành viên trong hệ thống ISO 9001:2015

-  Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

* Học phí: 1.600.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

đào tạo ISO 9001:2015

Đào tạo đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

* Tổng quan khóa học:

Khóa đào tạo ISO 9001 này cung cấp cho học viên những kiến thức về:

+ Tóm tắt cấu trúc mới & những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

+ Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QLCL của tổ chức.

+ Cách thức lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và cách theo dõi hành động khắc phục.

* Học viên được tổ chức chứng nhận KMR (Korea Management Registrar) cấp chứng chỉ sau khóa đào tạo ISO 9001

* Nội dung khóa đào tạo:

DATE/ NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC 

(2 DAYS/ 2 NGÀY)

NGÀY 1

(TỪ 8:30-16:30)

CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 - Khái quát về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

 - Những thay đổi so với phiên bản ISO 9001:2008

 - Các thuật ngữ và định nghĩa mới trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 - Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Bài tập về tiêu chuẩn

NGÀY 2

(TỪ 8:30-16:30)

LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

 - Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ

 - Các loại hình đánh giá

- Vai trò của Đánh giá viên nội bộ

 - Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ:  

                + Lập Kế hoạch đánh giá   

                + Chuẩn bị Checklist đánh giá   

                + Tiến hành đánh giá tài liệu

                + Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường

- Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015

- Lập báo cáo đánh giá & Theo dõi hành động khắc phục

- Bài tập

KIỂM TRA

- Tổng kết - Ôn tập

- Làm bài kiểm tra cuối khóa (60 phút)


Xem thêm >> Hướng dẫn đăng ký tham dự khóa đào tạo ISO 9001:2015: Nhận thức & phân tích yêu cầu tiêu chuẩn << Tại đây

Xem thêm >> Khóa đào tạo ISO 9001:2015 khác << Tại đây


(*) Xem thêm