Khóa đào tạo chuyên viên ISO 9001 này giúp học viên xây dựng, thiết lập, vận hành, cải tiến quy trình QMS, đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ một cách có hiệu quả nhằm áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức.

ISO 9001:2015 SPECIALIST

CHUYÊN VIÊN ISO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Thời lượng3 ngày Chủ Nhật (từ 8.30-16.30)

Địa điểm dào tạo: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Lịch khai giảng: >>Lịch khóa đào tạo chuyên viên ISO 9001:2015 mới nhất<< Tại đây

* Mục đích: Khóa đào tạo ISO 9001 này giúp học viên nắm được yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện xây dựng thiết lập, vận hành, cải tiến quy trình QMS, đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức.

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015

Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng, QA/QC và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QMS

- Thành viên trong hệ thống ISO 9001:2015

-  Các cá nhân muốn trở thành chuyên viên ISO 9001:2015

Học phí: 2.500.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

Đào tạo ISO 9001:2015

Đào tạo Chuyên viên ISO 9001:2015

* Tổng quan khóa đào tạo ISO 9001:2015 - Chuyên viên ISO:

Khóa học đào tạo ISO 9001 này cung cấp cho học viên những kiến thức về:

+ Tóm tắt cấu trúc mới & những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

+ Kỹ năng xây dựng, vận hành, cải tiến, nắm vững cách thiết lập các quy trình QMS của tổ chức.

+ Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QMS của tổ chức.
+ Cách thức lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và cách theo dõi hành động khắc phục.

* Học viên được tổ chức chứng nhận KMR (Korea Management Registrar) cấp chứng chỉ sau khóa đào tạo ISO 9001.

* Nội dung khóa đào tạo: 

       ITEM/MỤC      

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(3 DAYS/3 NGÀY)

PHẦN 1

TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG & HTQLCL ISO 9001:2015

- Nhận thức về chất lượng, quản lý chất lượng

- Các lợi ích khi áp dụng ISO 9001:2015

- Tổng quan về ISO 9001:2015

- Cấu trúc cao cấp của ISO 9001:2015

- 7 nguyên tắc quản lý chất lượng

PHẦN 2

DIỄN GIẢI CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

- Điểm mới của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008

- Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Bài tập về tiêu chuẩn

PHẦN 3

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG & XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 9001:2015

- Cách xây dựng hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 và áp dụng các yêu cầu vào công việc cụ thể:

+ Nhận diện bối cảnh tổ chức –rủi ro và cơ hội

+ Thiết lập sự tương tác các quá trình

+ Thiếp lập Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng

+ Hướng dẫn xây dựng các quy trình

+ Đánh giá rủi ro Hệ thống QLCL

+ Kiểm soát sự thay đổi và đầu ra không phù hợp

+ Hướng dẫn phương pháp đo lường thỏa mãn khách hàng

+ Hướng dẫn Xem xét lãnh đạo

+ Hướng dẫn phân tích nguyên nhân gốc rễ và hành động khắc phục

+ Bài tập về xây dựng hệ thống tài liệu

PHẦN  4

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015

Giới Thiệu về Đánh Giá Nội Bộ

- Tổng quan về đánh giá nội bộ

Lý Thuyết Về Đánh Giá Nội Bộ

- Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ

- Các loại hình đánh giá

- Cách phân loại Findings

- Vai trò của Đánh giá viên nội bộ

- Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ

- Lập Kế hoạch đánh giá

- Chuẩn bị Checklist đánh giá 

- Tiến hành đánh giá tài liệu

- Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường

Thực Hành Về Đánh Giá Nội Bộ

- Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015

- Bài tập tình huống

Lập Báo Cáo Đánh Giá & Theo Dõi Hành Động Khắc Phục

PHẦN 5

ÔN TẬP+ BÀI TẬP + KIỂM TRA

-  Bài tập

- Ôn tập

- Tổng kết

*** Làm bài kiểm tra cuối khóa (60 phút)


Xem thêm >> Hướng dẫn đăng ký tham dự khóa đào tạo ISO 9001:2015: Chuyên viên ISO Tại đây

Xem thêm >> Khóa đào tạo ISO 9001:2015 khác << Tại đây


(*) Xem thêm