Khóa đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo ISO 45001:2018 này giúp học viên tiếp thu các kiến thức về nhận diện nguy cơ, hiểu và tiếp thu các khái niệm rủi ro cơ bản, tìm hiểu một kỹ thuật đánh giá rủi ro (theo nhóm) bán định lượng hiệu quả, tham gia và hướng dẫn đánh giá rủi ro.

ISO 45001:2018 SPECIALIST

NHẬN DIỆN MỐI NGUY & ĐÁNH GIÁ RỦI RO THEO ISO 45001:2018

Thời lượng2 ngày thứ 7 - Chủ Nhật (từ 8.30-16.30)

Địa điểm dào tạo: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Lịch khai giảng: >>Lịch khóa đào tạo chuyên viên ISO 45001:2018 mới nhất<< Tại đây

* Mục đích: Việc nhận diện các mối nguy là bước đầu tiên và quan trọng nhất vì tất cả các bước tiếp theo đều phụ thuộc vào nó. Khoá học này là dành cho các cá nhân, tổ chức đang triển khai một OHSMS (Occupational Health & Safety Management System – Hệ thống quản lý An toàn & Sức khoẻ Nghề nghiệp), nơi sẽ xuất hiện nhu cầu phải nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn tại nơi làm việc, phải đánh giá các rủi ro liên quan và đặt ra các chương  trình xử lý tương ứng.

Khóa đào tạo ISO 45001 này giúp học viên sẽ có cơ hội tiếp thu các kiến thức về

Nhận diện nguy cơ

Hiểu và tiếp thu các khái niệm rủi ro cơ bản

Tìm hiểu một kỹ thuật đánh giá rủi ro (theo nhóm) bán định lượng hiệu quả

Tham gia và hướng dẫn đánh giá rủi ro

Có được sự tin tưởng và cam kết ứng dụng các kỹ năng và công cụ vào công việc.

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018

Đối tượng tham dự

Các chuyên gia, An toàn viên, Tư vấn viên, Chỉ huy về An toàn, Cấp quản lý, Người điều hành, Bán hàng và Kỹ thuật viên, nhân viên HSE, OH&S, những người mà:

Có trách nhiệm triển khai, áp dụng và đánh giá hệ thống Quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp ISO 45001:2018.

Làm việc tại nơi có các nguy cơ.

- Thành viên trong hệ thống ISO 45001:2018

-  Các cá nhân muốn trở thành chuyên viên ISO 45001:2018

Học phí: 1.800.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

đào tạo ISO 45001:2018

Đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo ISO 45001:2018

* Tổng quan khóa đào tạo:

Khóa học đào tạo ISO 45001 này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Nhận diện các mối nguy và đánh giá rủi ro có thể được xem như trái tim của hệ thống OHSAS vì tất cả công tác kiểm soát hoạt động đều phụ thuộc vào đó.

Khoá học này cung cấp kiến thức tổng quát về các kỹ năng khác nhau để đánh giá rủi ro và tập trung vào một kỹ năng cụ thể mà một Công ty có thể sử dụng như là cách tiếp cận hệ thống trong việc triển khai OHSMS. Kỹ thuật phương pháp và thực hành được giới thiệu thông qua quá trình nhận diện, nhờ đó mà học viên có thể tự tin áp dụng tại công ty.

* Học viên được tổ chức chứng nhận KMR (Korea Management Registrar) cấp chứng chỉ sau khóa đào tạo ISO 45001.

* Nội dung khóa đào tạo ISO 45001:2018 – Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro: 

ITEM/ MỤC

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

                      (2 DAYS/2 NGÀY)

PHẦN 1

TỔNG QUAN VỀ HTQL ATSKNN ISO 45001:2018

- Nhận thức về An toàn - Sức khỏe Nghề nghiệp, quản lý ATSKNN

- Các yếu tố ảnh hưởng đến An toàn - Sức khỏe người lao động

- Các lợi ích khi áp dụng ISO 45001:2018

- Tổng quan về ISO 45001:2018

- Nguyên tắc & Cấu trúc cao cấp của ISO 45001:2018

- Hiểu các yêu cầu và thay đổi của SMS ISO 45001: 2018

 

PHẦN 2

HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Nhận diện các mối nguy

Các khái niệm rủi ro từ cơ bản đến phức tạp

Kỹ thuật đánh giá rủi ro (theo nhóm) bán định lượng hiệu quả

Thực hành đánh giá rủi ro

Ứng dụng các kỹ năng và công cụ vào hệ thống OHS

 

PHẦN 3

ÔN TẬP+ BÀI TẬP + KIỂM TRA

-  Bài tập

- Ôn tập

- Tổng kết

*** Làm bài kiểm tra cuối khóa (60 phút)


Xem thêm >> Hướng dẫn đăng ký tham dự khóa đào tạo ISO 45001:2018: Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro << Tại đây

Xem thêm >> Khóa đào tạo ISO 45001:2018 khác << Tại đây

Xem thêm >> Khóa đào tạo ISO khác << Tại đây


(*) Xem thêm