Khóa đào tạo ISO 45001:2018 này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn từ đó có thể áp dụng vào việc xây dựng hệ thống quản lý ATSKNN ISO 45001:2018 tại doanh nghiệp.

ISO 45001:2018 AWARENESS & REQUIREMENT TRAINING

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & PHÂN TÍCH YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

* Thời lượng2 ngày thứ 7 - CN (từ 8.30-16.30)

* Địa điểm đào tạo: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Lịch khai giảng: >> Lịch các khóa đào tạo ISO 45001:2018 mới nhất << Tại đây

* Mục đích: Khóa học này đào tạo ISO 45001:2018 này giúp học viên nắm được yêu cầu, điều khoản của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và các kỹ năng thực hành cần thiết để áp dụng thực tế nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý ATSKNN ISO 45001:2018 của một tổ chức.

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018

* Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ An toàn, môi trường làm việc và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên HSE, OH&S

- Thành viên trong hệ thống ISO 45001:2018

-  Các cá nhân muốn tìm hiểu, áp dụng ISO 45001:2018

* Học phí: 1.600.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

đào tạo ISO 45001:2018

Khóa đào tạo ISO 45001:2018

* Tổng quan khóa đào tạo:

Khóa học đào tạo ISO 45001:2018 cung cấp cho học viên những kiến thức về:

+ Tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 45001:2018

+ Phân tích cấu trúc mới & những yêu cầu, điều khoản của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

+ Kỹ năng  áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QL ATSKNN của tổ chức.

* Học viên được tổ chức chứng nhận KMR (Korea Management Registrar) cấp chứng chỉ sau khóa đào tạo ISO 45001

* Nội dung khóa đào tạo:

DATE /NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

  (2 DAYS/ 2 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1

(TỪ 8:30-16:30)        

NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATSKNN  ISO 45001: 2018  

- ISO 45001:2018 là gì? Sự khác biệt giữa 45001:2018 và OHSAS 18001: 2007

- Khái quát về Hệ thống quản lý ATSKNN

- Mục tiêu, phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

- Lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý ATSKNN ISO 45001:2018

 - Các nguyên tắc và cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

 - Hiểu các yêu cầu của các yêu cầu và thay đổi của OH&S ISO 45001:2018

- Bài tập True/False

- Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018

DAY 2/ NGÀY 2

(TỪ 8:30-16:30)      

PHÂN TÍCH YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO 45001: 2018  

- Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 (tt)

- Bài tập tình huống

- Hướng dẫn cách tiến hành áp dụng ISO 45001:2018

KIỂM TRA

- Ôn tập

- Tổng kết

*** Làm bài kiểm tra cuối khóa


Xem thêm >> Hướng dẫn đăng ký tham dự khóa đào tạo ISO 45001:2018: Nhận thức & phân tích yêu cầu tiêu chuẩn << Tại đây

Xem thêm >> Khóa đào tạo ISO 45001:2018 khác << Tại đây

 


(*) Xem thêm