Khóa đào tạo Nhận thức và Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Khóa đào tạo IATF 16949:2016 giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn từ đó có thể áp dụng vào việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ngành Ô tô IATF 16949:2016 tại doanh nghiệp.

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Khóa đào tạo IATF 16949:2016 này giúp học viên nắm được các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ngành ô tô IATF 16949:2016 của một tổ chức.

Khóa học 5 công cụ hỗ trợ (5 Core tools) HTQL chất lượng IATF 16949:2016

Khóa học này giúp cho học viên  hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016.