Cuộc gặp giữa Tổ chức chứng nhận KMR với cơ quan công nhận 2 nước là cầu nối giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trong tương lai.

Ngày 23/05/2019, Cơ quan công nhận Hàn Quốc (KAB) và cơ quan công nhận Việt Nam (BOA) đã tới thăm Head office của Tổ chức chứng nhận KMR VN tại Hàn Quốc.

Cuộc gặp gỡ giữa 3 bên nhằm trao đổi về các hướng phát triển về chứng nhận và đào tạo các Hệ thống quản lý quốc tế ISO.

Tổ chức chứng nhận

Cuộc gặp giữa Tổ chức chứng nhận KMR với cơ quan công nhận 2 nước là cầu nối giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trong tương lai.

Tổ chức chứng nhận ISO

Đây là điểm nhấn để tổ chức chứng nhận KMR quảng bá thêm hình ảnh cũng như khẳng định uy tín, chất lượng của mình tại Hàn QuốcViệt Nam.


(*) Xem thêm: