Khóa học này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000:2018 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ.

HACCP/ISO 22000:2018 AWARENESS & INTERNAL AUDITOR TRAINING

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HTQL AN TOÀN THỰC PHẨM THEO HACCP/ISO 22000:2018

Thời lượng2 ngày thứ 7 - CN (từ 8.30-16.30, 13-14/07/2019)

Địa điểm học: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Mục đích: Khóa học này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000:2018 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm HACCP/ISO 22000:2018  của một tổ chức

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận HACCP/ISO 22000:2018 

Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật, an toàn thực phẩm có liên quan, nhân viên QA, QC

- Thành viên trong hệ thống HACCP/ISO 22000:2018

-  Các cá nhân muốn nắm rõ về tiêu chuẩn cũng như trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ HACCP/ISO 22000:2018

Học phí: 1.600.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

* Tổng quan khóa học HACCP / ISO 22000:2018:

Khóa học Cung cấp cho học viên những kiến thức về:
+ Tóm tắt cấu trúc mới & những yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000:2018 
+ Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QL An toàn Thực phẩm của tổ chức.
+ Cách thức lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và cách theo dõi hành động khắc phục.

* Học viên được tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp chứng chỉ sau khóa học

Xem thêm >>Hướng dẫn đăng ký khóa học HACCP/ISO 22000:2018 << Tại đây

Xem thêm: >> Nội dung Khóa đào tạo HACCP/ISO 22000:2018  << Tại đây


(*) Xem thêm