Tổ chức chứng nhận KMR đã đào tạo FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) cho nhân viên, cán bộ quản lý của Công ty AMO VINA.

Ngày 02 -03/08/2019, Tổ chức chứng nhận KMR đã đào tạo FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) cho nhân viên, cán bộ quản lý bao gồm Ban giám đốc, phòng QA/QC, phòng kỹ thuật, trưởng/phó các bộ phận, phân xưởng, tổ trưởng,… của Công ty AMO VINA. Chương trình đào tạo 2 ngày bao gồm lý thuyết và thực hành, cùng các ví dụ cụ thể từ các doanh nghiệp đang áp dụng FMEA (IATF 16949:2016).

đào tạo FMEA

FMEA là một công cụ quản lý chất lượng nhằm để tìm kiếm các nguyên nhân dẫn đến những sai sót tiềm tàng, cách bố trí hiện hành nhằm mục đích thăm dò nguyên nhân một sai sót trước khi nó sinh ra và những tác động loại bỏ hoặc ít nhất giảm hậu quả của nó.

đào tạo FMEA chuyên nghiệp

Khóa đào tạo FMEA tại AMO VINA

Thông qua khóa đào tạo FMEA, các học viên đã hiểu được phương pháp kỹ thuật cải tiến chất lượng và kế hoạch đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Kết thúc khoá học, học viên làm bài kiểm tra về kiến thức đã được học. Bài kiểm tra là cơ sở để cấp chứng chỉ khóa đào tạo FMEA cho từng học viên.

20 học viên đã hoàn thành khóa đào tạo xuất sắc và được Tổ chức chứng nhận KMR (Korea Management Registrar) cấp chứng chỉ sau khóa đào tạo FMEA .

Xem thêm >>Lịch khai giảng các khóa đào tạo ISO mới nhất<< Tại đây


(*) Xem thêm