Tổ chức chứng nhận KMR đã đào tạo thành công Khóa chuyên viên ISO tích hợp: ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 (ngày 07 - 08 & 14 - 15/09/2019)

 

Trong 4 ngày (07 – 08 & 14 – 15/09/2019), Tổ chức chứng nhận KMR đã đào tạo Public Khóa chuyên viên ISO tích hợp (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018). Chương trình đào tạo 4 ngày được thiết kế với 50% lý thuyết và 50% thực hành, cùng các tình huống cụ thể từ các doanh nghiệp đang áp dụng Hệ thống quản lý theo ISO.

Đa số các doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý tích hợp nhằm tối ưu hoá các quá trình như: hoạch định, vận hành và lập báo cáo về các cuộc đánh giá tích hợp trong một chu kỳ đánh giá.

Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực quản lý và thực hiện cải tiến không ngừng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp.

Đào tạo chuyên viên ISO tích hợp

Khóa đào tạo chuyên viên ISO tích hợp (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018)

Thông qua khóa đào tạo chuyên viên ISO tích hợp (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018), các học viên đã hiểu được các phương pháp kỹ thuật và có khả năng về doanh tự áp dụng xây dựng hệ thống quản lý tích hợp 3 tiêu chuẩn trên.

Đồng thời, có đủ năng lực thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý đang vận hành.

Kết thúc khoá học, học viên làm bài kiểm tra về kiến thức đã được học. Bài kiểm tra là cơ sở để cấp chứng chỉ khóa đào tạo chuyên viên ISO tích hợp (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018) cho từng học viên.

Xem thêm >>Lịch khai giảng các khóa đào tạo ISO mới nhất<< Tại đây


(*) Xem thêm