12-13/12/2020 Tổ chức chứng nhận KMR đã đào tạo thành công Khóa chuyên viên ISO tích hợp 3 tiêu chuẩn (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018)

Trong 4 ngày (05 – 06 & 12 – 13/12/2020), Tổ chức chứng nhận KMR đã đào tạo thành công Khóa chuyên viên ISO tích hợp 3 tiêu chuẩn (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018). Chương trình đào tạo 4 ngày được thiết kế với 50% lý thuyết và 50% thực hành, cùng các tình huống cụ thể từ các doanh nghiệp đang áp dụng Hệ thống quản lý theo ISO và từ các học viên

Đa số các doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý tích hợp nhằm tối ưu hoá các quá trình như: hoạch định, vận hành và lập báo cáo về các cuộc đánh giá tích hợp trong một chu kỳ đánh giá. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực quản lý và thực hiện cải tiến không ngừng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp.

Khóa đào tạo chuyên viên ISO tích hợp (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018)

Thông qua khóa đào tạo chuyên viên ISO tích hợp (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018), các học viên đã hiểu được các phương pháp kỹ thuật và có khả năng về doanh tự áp dụng xây dựng hệ thống quản lý tích hợp 3 tiêu chuẩn trên. Đồng thời, có đủ năng lực thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý đang vận hành.

Được giảng dạy bởi các chuyên gia với bề dày kinh nghiệm trong việc đào tạo và tư vấn hệ thống quản lý tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức khác nhau. Cùng với mô hình bài giảng gồm lý thuyết và các bài tập được thiết kế theo tình huống thực tế tạo điều kiện thực hành ngay trong quá trình học giúp học viên dễ tiếp thu và dễ nhớ hơn. Các học viên tương tác tốt với chuyên viên tạo không khí năng động, vui vẻ trong suốt quá trình đào tạo. Ngoài ra, học viên còn được chuyên viên giải đáp các vấn đề, thắc mắc của bản thân hoặc từ doanh nghiệp, từ đó đưa ra những cải tiến hiệu quả hơn.

Sau khi kết thúc khóa đào, học viên có thể tự tin xây dựng, duy trì và cải tiến 3 tiêu chuẩn ISO cho hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Xem thêm >>Lịch khai giảng các khóa đào tạo ISO mới nhất<< Tại đây


(*) Xem thêm