Hình ảnh khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá nội bộ ISO 22000:2018/ HACCP được tổ chức Public tại KMR

KMR thường xuyên tổ chức đào tạo các khóa học về Nhận thức & Đánh gía viên nội bộ HTQL ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018/HACCP nhằm nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự hiểu biết về Hệ thống quản lý An Toàn Thực Phẩm.

KMR Đào tạo thành công Khóa: Chuyên viên ISO tích hợp (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018)

Tổ chức chứng nhận KMR đã đào tạo thành công Khóa chuyên viên ISO tích hợp: ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 (ngày 07 - 08 & 14 - 15/09/2019)

Tổ chức thành công khóa INHOUSE: Đào tạo FMEA tại AMO VINA

Tổ chức chứng nhận KMR đã đào tạo FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) cho nhân viên, cán bộ quản lý của Công ty AMO VINA.

[CHIÊU SINH] Khóa học HACCP/ISO 22000:2018 đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ HTQL An toàn thực phẩm (học vào 2 ngày, 13-14/07/2019)

Khóa học này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000:2018 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ.

Tổ chức chứng nhận KMR đón tiếp cơ quan công nhận Hàn Quốc (KAB) & cơ quan công nhận Việt Nam (BOA)

Cuộc gặp giữa Tổ chức chứng nhận KMR với cơ quan công nhận 2 nước là cầu nối giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trong tương lai.

Khóa học INHOUSE nhận thức theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016 tại KOLON

Khóa học nhận thức tiêu chuẩn IATF 16949:2016 với bài giảng kèm các bài tập được thiết kế theo tình huống thực tế tạo điều kiện cho anh/chị học viên thực hành kiến thức và kỹ năng ngay trong quá trình học.


Hiển thị 1 - 6 / 9