Tổ chức thành công khóa INHOUSE: Đào tạo FMEA tại AMO VINA

Tổ chức chứng nhận KMR đã đào tạo FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) cho nhân viên, cán bộ quản lý của Công ty AMO VINA.

[CHIÊU SINH] Khóa học HACCP/ISO 22000:2018 đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ HTQL An toàn thực phẩm (học vào 2 ngày, 13-14/07/2019)

Khóa học này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000:2018 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ.

Tổ chức chứng nhận KMR đón tiếp cơ quan công nhận Hàn Quốc (KAB) & cơ quan công nhận Việt Nam (BOA)

Cuộc gặp giữa Tổ chức chứng nhận KMR với cơ quan công nhận 2 nước là cầu nối giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trong tương lai.

Khóa học INHOUSE nhận thức theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016 tại KOLON

Khóa học nhận thức tiêu chuẩn IATF 16949:2016 với bài giảng kèm các bài tập được thiết kế theo tình huống thực tế tạo điều kiện cho anh/chị học viên thực hành kiến thức và kỹ năng ngay trong quá trình học.

Khóa học INHOUSE nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại HÓA CHẤT BIÊN HÒA

Khóa học nhận thức An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp ngành hóa chất theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được tổ chức Inhouse tại Hóa chất Biên Hòa. Bài giảng kèm các bài tập được thiết kế theo tình huống thực tế tạo điều kiện cho anh/chị học viên thực hành kiến thức và kỹ năng ngay trong quá trình học.

Nhận dạng mối nguy & đánh giá rủi ro trong ISO 45001:2018

Mọi công việc đều tiềm ẩn rủi ro, muốn công việc tiến hành một các hiệu quả phải nhận dạng mối nguy & đánh giá rủi ro chính công việc đó áp dụng theo ISO 45001:2018.


Hiển thị 1 - 6 / 7